Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/96/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIX/289/2009 z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego.