Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/97/2011 z dnia 02 grudnia 2011r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.