Ćmielów, dnia 09 lutego 2012 r.

Zawiadomienie

o wyborze oferty

W postępowaniu na przeprowadzenie zajęć z Beneficjentami projektu „Wspólna Sprawa” w  ramach spotkań  klubu samopomocowego w Ćmielowie z zakresu psychologii wpłynęła 1 ważna oferta:

1.       Michalina Kolasa zam. Grójec 56, 27-400 Ćmielów- cena brutto 50zł./h ,

Oferta  została  przyjęta.

 

 

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ćmielowie
Ewa Terczak