Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/106/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XII/97/2011 z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.