Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/111/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.