Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/112/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przystąpienia gminy Ćmielów do realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII "Promocja Integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.