Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIII/118/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpadowych.