Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/122/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Ćmielowa do podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Ćmielów do spółki pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o. z siedzibą w Janiku.