Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIV/123/2012 z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: rezygnacji z realizacji inwestycji pn "Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie".