Zawiadomienie
o wyborze oferty
W postępowaniu na przeprowadzenie zajęć z Beneficjentami projektu „Wspólna Sprawa” w  ramach spotkań  klubu samopomocowego w Ćmielowie z zakresu prawa wpłynęła 2 ważne oferty:
1. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, 30 -091 Kraków ul. Bronowicka 73  - cena brutto 500 zł za 1 godzinę zajęć.
2. Kancelaria Prawna Radca Prawny Dorota Kośla, 27- 400 Ostrowiec Św. ul. Sandomierska 26 a – cena brutto 50 zł za 1 godzinę zajęć .
Oferta  Kancelarii Prawnej Radca Prawny Dorota Kośla, 27- 400 Ostrowiec Św. ul. Sandomierska 26 a  spełnia wymagania i została  przyjęta.


Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ćmielowie
Ewa Terczak