Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVI/140/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2012 roku.