Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XVIII/152/2012 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.