Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XIX/154/2012 z dnia 03 sierpnia 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenia Miasta i Gminy Ćmielów na okres od dnia 01.09.2012r. do dnia 31.08.2013r.