Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XX/169/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XV/101/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie poboru podatku od nieruchomościi, rolnego oi leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.