Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXI/179/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie do wystąpienia w imieniu Rady Miejskiej przed sądem administracyjnym.