Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/181/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.