Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/182/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.