Uchwała Nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/141/04 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjecia Rocznego Programu współpracy Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działaność pożytku publicznego w roku 2005.