Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/187/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.