Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXII/191/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.