Uchwała Nr XXV/168/2005 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 maja 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.