Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/206/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy targowisku w miejscowości Ćmielów.