Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/207/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.