W sprawie odbudowy  piętrzenia wody na rzece Kamiennej (w km 50+130) w Ćmielowie z przeznaczeniem do produkcji energii elektrycznej.