Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/210/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.