Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/211/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie: terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.