Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/212/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie:wzoru deklaracji o wysokości opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.