Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/213/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie:określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.