Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/216/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XV/133/2012 Rady Miesjkiej w Ćmielowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ćmielów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.