Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXV/217/2013 z dnia 14 marca 2013r. w sprawie:wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXIV/201/2013 rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013r. wniesionego przez Pana Bartosza Węgierkiewicza.