Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego Znak: SKO.PZ-71/2127/144/2013 z dnia 05.06.2013r. utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Ćmielowa znak: UAN.6733.2.2012 Nr 1/2013 z dnia 29.04.2013r. w sprawie budowy odcinka gazociągu DN500 relacji Sandomierz i Ostrowiec Św. wraz z linią światłowodową.