Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/237/2013  z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na okres od dnia 01.09.2013r. do dnia 01.09.2013r. do dnia 31.08.2014r.