Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/238/2013  z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.