Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIX/239/2013  z dnia 02 sierpnia 2013 roku w sprawie: inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.