Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXX/245/2013  z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: przekazania Gminie Bodzechów częściowej realizacji zadania pod nazwą: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ćmielów do placówek oświatowych".