Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXX/248/2013  z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.