Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXI/251/2013  z dnia 29 października 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miesjkiej w Ćmielowie z dnia 2 sierpnia 2013r. dotyczącej inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.