Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/254/2013  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.