Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/256/2013  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.