Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/257/2013  z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.