Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/262/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/256/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.