Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIV/265/2013 z dnia 09 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXII/255/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości.