Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXV/273/2014 z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2011Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 17 lutego 2011r.  w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Ćmielów.