Konsultacje - "Budowa ciągu  rekreacyjnego oraz obiektów małej architektury na terenie zbiornika wodnego "Topiołki" na działce nr ewid. 97 w Ćmielowie"