Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVI/288/2014 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/210/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.