Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVI/291/2014 z dnia 06 marca 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ćmielów do partnerstwa w realizacji w latach 2014-2015 projektu pod nazwą "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.