Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVII/297/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/212/2013 Rady Miejskiej w Ćmielowie dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy w Ćmielowie.