Uchwała Nr 115/2014 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Ćmielów na 2015 rok.