Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLII/326/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa.