Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/331/2014 z dnia 02 października 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXIV/207/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.